Modlar

Majör Dizi Modları

Modlar ayrı bir dünya, onlar hakkında söylenecek çok fazla şey var. İyi ki öyle; çünkü bu makaleyi yazmaktan büyük keyif alacağım. 🙂 Umarım sizler de okurken keyif alırsınız.

Başlamadan önce, şu konular üzerindeki hakimiyetinizden emin olun:

Bunların her biri için, daha önce defalarca pratik yapmış olmalısınız. Aksi durumda eksikliklerinizi gidermeniz gerekecek. Gerekeni yapın, hızlı ilerlemeyin lütfen. Hazır olduğunuzu düşünüyorsanız devam edebilirsiniz.

Tanım ve Yaklaşımlar

Majör dizinin her bir derecesi üzerine kurulan ve majör diziyle aynı sesleri içeren yedi diyatonik diziye “Majör Dizi Modları” diyoruz. Majör dizi modları, kuruldukları derecelere göre şu isimleri alır:

I. derece → Ionian
II. derece → Dorian
III. derece → Phrygian
IV. derece → Lydian
V. derece → Mixolydian
VI. derece → Aeolian
VII. derece → Locrian

Not: Ionian modu majör, aeolian modu minör dizinin kendisidir. Majör ve minör dizi, modal müzikte bu isimlerle ifade edilir.

Yapacağımız ilk iş, modların sırasını ezberlemek olmalı. Böylelikle herhangi bir majör dizinin herhangi bir moduna ulaşabiliriz. Örneğin Do majör dizisinde phrygian modu, III. derece Mi sesi üzerine kurulur ve mi phrygian (E F G A B C D E) olarak adlandırılır ya da Sol majör dizisinde mixolydian modu, V. derece Re sesi üzerine kurulur ve Re mixolydian (D E F# G A B C D) olarak adlandırılır gibi.

Tabii bu sadece ilk basamak. Devam ederken, öğrenme sürecinin olmazsa olmazı olarak nitelendirdiğim iki ayrı yaklaşım kullanacağız ve göreceğiz ki bunlar, modlar konusunu çok daha anlaşılır kılacak bizim için.

Yaklaşım 1) İlgili Modlar

Aynı diziden türeyen modlara denir. İlgili modlar aynı sesleri içerir; ancak farklı kök sesler üzerine kurulurlar. Bu yaklaşım, mod kavramının temel mantığını anlamak açısından önemli.

Örnek 1) Do majör dizisinin yedi modu:

Do Majör Dizisi İlgili Modlar

Örnek 2) İki diyezli Re majör dizisinin modları:

Re Majör Dizisi İlgili Modlar

İlgili modlar, içerdikleri sesler bakımından herhangi bir farklılık yaratmasa da, oluşturdukları dizi kalıplarıyla birbirlerinden ayrılırlar. Yarım tonların yerlerine dikkat edelim, mod hissiyatını farklılaştıran unsur bu:

Modlar - Dizi Kalıpları

Böylece modlar, farklı karakterlere sahip olabilmektedir. Ayrıca başlangıç sesinin değişmesi, diğer seslerin eksenle olan ilişkisine her defasında yeni bir boyut kazandırır. Dizi seslerinin eksenle oluşturduğu mesafe, ilgili diziler arasındaki farkı belirleyen en önemli iki unsurdan biridir. Her bir modun III. derecesi ile ekseni arasındaki mesafeye baktığımızda ionian, lydian ve mixolydian modlarının majör; dorian, phrygian, aeolian ve locrian modlarının minör karakterde olduğunu göreceğiz ki bu çok önemli bir detay.

İlgili diziler arasındaki ayrımı oluşturan bir diğer faktör ise, durucu ve yürüyücü seslerin değişken yapıda olmasıdır. Örneğin Do ionian modunun durucu sesleri Do, Mi ve Sol iken; bu modla tamamen aynı sesleri içeren re dorian modunun durucu sesleri Re, Fa ve La’dır. Buna ek olarak durucu ve yürüyücü seslerin niceliği, yürüyücü seslerin yürüme yönleri de farklılık gösterebilir: Do ionian modunun en güçlü durucusu Do, Fa lydian modunda en zayıf durucudur ya da mi phrygian modunda çıkıcı olan Re yürüyücüsü, la aeolian modunda inici bir yürüyücüdür gibi.

Demek ki ilgili modlar, her ne kadar aynı seslerden meydana gelse de, aslında birbirlerinden çok farklılar. “Diziler” konusunun hakkını verdiyseniz, biliyorum ki bu çıkarımı zaten yaptınız. O yüzden fazla detaya girmeden paralel modlar ile devam edeceğim; fakat öncesinde, dikkatinizi çekmek istediğim bir husus daha var.

Sesleri ortak olan dizilerin gitar klavyesi üzerindeki pozisyonları da ortaktır. “Doğaçlama ve Klavyede Dizi Pozisyonları” yazımda bahsettiğim majör veya minör dizi klavye pozisyonlarını (değişen ses işlevlerine dikkat etmek şartıyla) kullanarak, herhangi bir majör dizi modunu çalabilirsiniz.

Yaklaşım 2) Paralel Modlar

Aynı kök ses üzerine kurulan modlara denir. Paralel modlar farklı dizilerden türer ve haliyle birbirinden farklı sesler içerirler. Bunları yazarken uygulanan en temel yöntem şudur:

 1. Modun türediği majör dizi saptanır.
 2. Saptanan dizinin sesleri, söz konusu dereceden başlanarak sıraya konur.

Do sesini eksen alan yedi majör dizi modunu, bu yöntemle yazalım.

C Ionian

Ionian modunun, majör dizinin kendisi olduğunu biliyoruz. Burada herhangi bir hesaba gerek kalmıyor; modun türediği dizi Do majör, aynen yazarsak Do ionian:

C D E F G A B C

C Dorian

Dorian modu, majör dizinin II. derecesine kurulduğuna göre; Do sesi, majör dizi toniğinin ikilisidir. Majör dizinin I. ve II. dereceleri arasında tam seslik bir uzaklık olduğunu biliyoruz. Sormamız gereken soru şu: “Hangi sesten tam ses yukarıda bulunan ikili veya hangi sesin büyük ikilisi Do sesidir?” Cevabın Sib olduğu çok açık.

O halde do dorian modunun türediği dizi, Sib majördür. Sib majörün seslerini Do’dan Do’ya sıraladığımızda, do dorian modunu elde ederiz:

C D Eb F G A Bb C

C Phrygian

Phrygian, III. derece modu olduğuna göre; Do sesi, majör dizi toniğinin üçlüsüdür. Majör dizinin I. ve III. dereceleri arasında iki tam ses uzaklık bulunmaktadır. Do sesinden büyük üçlü düşersek, aradığımız dizinin Lab majör olduğunu göreceğiz. Seslerini Do’dan Do’ya yazıyoruz ve do phrygian:

C Db Eb F G Ab Bb C

C Lydian

Do sesi, majör dizi toniğinin dörtlüsüdür. Majör dizinin I. ve IV. dereceleri arasında iki tam ve bir yarım ses uzaklık bulunmaktadır. Do’dan tam dörtlü düşebilirsiniz; ancak burada farklı bir yöntemden de bahsedeyim.

Amacımız toniğe ulaşmaksa, bunu VIII. dereceye çıkarak da yapabiliriz. Majör dizinin IV. ve VIII. dereceleri arasında bir beşli aralık bulunur; üç tam ve bir yarım ses büyüklüğünde. Yani Do’dan tam beşli yukarı da çıkabiliriz ki daha çok böyle yapılır. Modun türediği dizi Sol majör ve bu da Do lydian:

C D E F# G A B C

Not: Kök sesten inerken ve çıkarken kullandığımız aralıkların, birbirinin çevrimi olduğuna dikkat edin.

C Mixolydian

Mixolydian, V. derece modudur. Majör dizinin V. ve VIII. dereceleri arasında iki tam, bir yarım ses büyüklüğünde bir dörtlü aralık bulunur. Do’dan tam dörtlü çıktığımızda, modun türediği majör diziye ulaşacağız. Aradığımız dizi Fa majör ve bu durumda Do Mixolydian:

C D E F G A Bb C

C Aeolian

Do sesi, majör dizinin VI. derecesidir ve VIII. derece ile bir küçük üçlü aralığı oluşturur. Buradan, modun türediği dizi Mib majör olarak bulunur. Mib majör dizisinin seslerini, VI. derecesinden oktavına sıralarsak, do aeolian moduna ulaşırız:

C D Eb F G Ab Bb C

C Locrian

Son mod locrian, majör dizinin VII. derecesi üzerine kurulur. Majör dizinin VII. ve VIII. dereceleri arasında bir küçük ikili aralığı bulunmaktadır. Bunu Do’ya eklediğimizde bulduğumuz ses Reb olduğuna göre, modun türediği dizi Reb majördür. Bu durumda do locrian:

C Db Eb F Gb Ab Bb C

Herhangi bir modun türediği majör diziyi saptamak için kök sese uygulanması gereken işlemleri bir tabloda toplayalım:

Ana Majör Dizi Bulma, Modlar

Paralel modlardan birçok kaynakta söz edilmese de, aslında her modun ayrı bir dizi olduğunun ve bu dizilerin kendilerine has özellikleri olduğunun kavranması açısından oldukça mühimdir. Modlar paralel yaklaşımla incelendiğinde, her birinin karakteristik yapısı net olarak ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla onları, yalnızca tek bir majör dizi üzerinden öğrenmek yerine, söz konusu paralel sistemle birlikte analiz etmek gerekir.

Majör Diziye Göre Mod Formülleri

Formül oluşturmadan önce, modları majör diziyle karşılaştırıp farklı dereceleri tespit etmemiz faydalı olacaktır. Bunun için Do eksenli paralel modları görelim ilk etapta:

Do Eksenli Paralel Modlar

Modlar arasındaki ayrımı daha net görebilmek için, yukarıdaki tabloyu formüle edeceğiz. Yalnız modlar, yeni tabloda farklı bir sıralamaya sahip olacak:

Majör Diziye Göre Mod Formülleri, Modlar

Dikkat ederseniz her bir mod, kendisinden hemen önceki moddan, yarım ses düşürülmüş tek bir dereceyle ayrılıyor. Bu sıralama ile modların birbirinden yavaş yavaş farklılaştığını görüyoruz. Lydian, duyumu açısından en parlak moddur; bu parlaklık locrian’a doğru giderek azalır ve sonunda yerini karanlık bir duyuma bırakır.

Formülleri ezberleyin arkadaşlar. Böylece dilediğiniz modu, pratik bir şekilde yazabilirsiniz. Örneğin Sol lydian için, Sol majör dizisinin IV. derecesine diyez eklenir:

G A B C# D E F# G

Veya si dorian için, Si majör dizisinin III. ve VII. derecesine bemol eklenir:

B C# D E F# G# A B

Modal Karakteristik

Karakteristik derece (veya aralık) nedir?

Bir modu, kökenine göre majör ya da minör diziden ayıran derecesine karakteristik derece, bu derecenin tonik ile oluşturduğu aralığa ise karakteristik aralık denir. Modun hissiyatı, karakteristik derecenin vurgulanmasıyla duyurulur.

Örneği dorian modunun karakteristik derecesini bularak yapalım. Mod minör kökenli olduğu için, minör diziyle karşılaştıracağız:

1 2 b3 4 5 b6 b7 (minör)

1 2 b3 4 5 6 b7 (dorian)

Görüldüğü üzere tek farklılık VI. derecede. Bu derece, dorian modunda karakteristiktir. Örnek olarak re dorian modunu adaş minör dizisiyle, yani re minör diziyle karşılaştırırsak, Si sesinin karakteristik olduğunu göreceğiz.

Bir de mixolydian moduna bakalım. Mod majör kökenli olduğundan, bu kez majör diziyle karşılaştırıyoruz:

1 2 3 4 5 6 7 (majör)

1 2 3 4 5 6 b7 (mixolydian)

VII. dereceler farklılık gösteriyor. Mixolydian modunun karakteristik derecesi b7. Örneğin Sol mixolydian modunu adaş majör dizisi Sol majörle karşılaştırırsak, karakteristik sesin Fa olduğunu göreceğiz.

Ionian

Majör dizinin modal müzikteki karşılığı ionian modu; neşeli, iyimser bir hissiyata sahiptir. Bu mod ile oluşturulan melodiler genellikle mutluluk uyandırıcı etkidedir.

Karakteristik Derece: 4 (Ionian modu majör diziyle aynı olduğundan, kendisine en çok benzeyen lydian modu ile karşılaştırdık.)

Dorian

Minör karakterli bir moddur (b3). Doğal minörden daha parlaktır; fakat yine de duygusal bir etkiye sahiptir. Dorian modu, minör pentatonik ve blues dizilere çok iyi adapte olur. Caz ve blues’un vazgeçilmezidir.

Karakteristik Derece: 6 (Minör karakterli olduğu için, modu minör diziyle karşılaştırdık.)

Phrygian

Minör karakterdeki phrygian modu, oldukça gergin bir hissiyata sahiptir. Batı bunu çok sık kullanmaz; ancak oryantal müzik için sıkça tercih edilir. Türk müziği’nin önemli bir elemanı olan “Kürdi” dizisine benzemektedir.

Karakteristik Derece: b2

Lydian

Majör karakterlidir ve en parlak moddur. Birçok müzik tarzında kullanılır ama caz müzikte yeri ayrıdır. Oldukça hoş bir hissiyatı olan lydian modu; Satriani, Steve Vai gibi müzisyenlerin olmazsa olmazları arasındadır.

Karakteristik Derece: #4 (Majör karakterli olduğu için, modu majör diziyle karşılaştırdık.)

Mixolydian

Majör karakterli olup, I. derecesine dominant yedili akor kurulan (b7) tek majör dizi modudur. Ionian’ın neşeli üslubu, bu modda biraz kırılır; fakat etkisi devam eder. Caz, country, blues ve funk gibi müzik türlerinde sıkça kullanılır. Dominant yediliyle olan uyumu sebebiyle mixolydian moduna “Dominant Dizi” de denmektedir.

Karakteristik Derece: b7

Aeolian

Minör dizinin modal müzikteki karşılığı olan aeolian modunun hüzünlü bir hissiyatı vardır. Her türlü müzik tarzı için sıkça kullanılmaktadır.

Karakteristik Derece: b6 (Aeolian modu minör dizinin aynısı olduğundan, kendisine en çok benzeyen dorian modu ile karşılaştırdık.)

Locrian

Minör karaktere sahip olmakla beraber, içerdiği b5 derecesinden ötürü “Eksik Mod” şeklinde ayrı bir sınıfa da girer. En karanlık, en depresif moddur.

Bir diyatonik dizinin tek durucu akoru, tonik üzerine kurulan majör ya da minör triad idi; bunu önceki yazılardan hatırlayacaksınız. Locrian moduna baktığımızda, I. derece triad’ının bir eksik beşli olduğunu görüyoruz. Uyumsuz olan eksik beşli akoru hiçbir şekilde karar etkisi vermeyecektir. Bu sebeple pratikte çok fazla tercih edilmez bu mod. Kuramsal bir moddur diyebiliriz.

Karakteristik Derece: b5 (Kendisine en yakın mod phrygian olduğu için, bu modla karşılaştırdık.)

Modlar ve Akorlar

Akor-Mod İlişkisi

Herhangi bir akor üzerine yazılan melodi, akor seslerine dikkat çekecek şekilde kurgulanmalıdır ki armoni sağlanabilsin. Misalen Do majör akoruna çalacağımız melodide Do-Mi-Sol, mi minör akoruna çalacağımız melodide Mi-Sol-Si sesleri üzerinde durulmalı, diğer sesler ise geçiş sesi olarak kullanılmalıdır. Söz konusu akorun kök sesi, kurgunun tonal merkezidir. Peki bu ne demek?

Tonalitenin tek bir merkez sesi olsa da, akor değiştikçe farklılaşan alt merkezler de bulunur. İşte modlar, tam da bu noktada devreye giriyor. Majör tonaliteye ait herhangi bir akor döngüsü üzerine majör diziyi çalarken, otomatik olarak o dizinin ilgili modlarını kullanıyoruz aslında. Akor değiştikçe tonal merkez değişiyor ve buna bağlı olarak mod da değişiyor.

“Majör dizi” tabiri daha genel bir tabirdir. Birden fazla akor üzerine çalarken bu tabir kullanılır, detaya inilmez. Ancak döngüdeki her akor için ayrı ayrı konuşacaksak, modal sistem ile hareket etmek durumundayız. Örnek olarak Cmaj7-Fmaj7-G7 akor döngüsüne Do majör dizisi çalınır diyebiliriz; fakat temelde Cmaj7 akoruna Do ionian, Fmaj7 akoruna Fa lydian, G7 akoruna ise Sol mixolydian çalıyoruz burada. Yani ana dizimiz Do majörü, üç ayrı “moduyla” ifade ediyoruz.

Do majör tonalitesinin yedili akorlarına rastlayan modları basit bir tabloyla gösterelim ki konu netleşsin. Yedili akorları tercih etmemizin sebebi, modun dört sesini bünyelerinde barındırmaları sebebiyle karakteri daha iyi yansıtabilmeleri. Tabii ki triad da tercih edebilirdik burada. Görelim:

Modlar ve Akorlar

Mantık çok basit; akor hangi dereceye aitse, üzerine o derecenin modu çalınır: I. derece akoruna I. derece modu, V. derece akoruna V. derece modu gibi. Herhangi bir dereceye ait akorun sesleri (1-3-5-7), aynı derece modunun sesleriyle tam uyum halindedir. Örneğin re dorian modunun I, III, V ve VII. basamağına baktığımızda Dm7 (D-F-A-C) akorunu, si locrian modunun aynı basamaklarına baktığımızda Bm7b5 (B-D-F-A) akorunu göreceğiz.

İlaveten bir akor, birden çok modun tonik akoru olabilir. Yani bir akora birden çok mod çalmak da mümkün. Örnek olarak Cmaj7 akoruna Do ionian dışında Do lydian veya Am7 akoruna la aeolian dışında la dorian ve la phrygian çalabiliriz.

Modlar için Ortak Akorlar

Tabii burada ton dışına çıkmamaya özen gösterilmeli. Örneğin Cmaj7-Am7 döngüsüne, sırasıyla Do ionian ile la aeolian ya da Do lydian ile la dorian modları çalınabilir. Am7 akoruna la phrygian da çalabiliriz; fakat bu döngüde değil. Çünkü modun içerdiği Sib sesi, döngüdeki Si ile çelişecektir.

Kaçınma notası (avoid note) ne demek?

Evrensel ifade “kaçınma notası”; ancak biz “dikkat sesi” tabirini kullanacağız. Çünkü kaçınma dendiğinde, ilgili seslerin kullanılmaması yönünde yanlış bir algı oluşabilir.

Dikkat sesi, dahil olduğu moda karşılık gelen akorun ses bütünlüğünü bozabilecek nitelikte olan ve bu sebeple “dikkatli” bir şekilde kullanılan mod basamağıdır. Akorun herhangi bir sesinden yarım ton yukarıda bulunan ses, genellikle dikkat sesi olarak nitelendirilir. Bunları köprü vazifesinde kullanmak gerektiğinden üzerlerinde beklenmemeli, hızlıca çözümleri sağlanmalıdır.

Majör Dizi Modları Avoid Notes, Modlar

Öğretici bir örnek; Cmaj7 akoruna Do ionian ve Do lydian modlarını çalabiliyorduk. Seçimimizi Do ionian’dan yana kullanacaksak, modun IV. derecesi Fa’ya dikkat etmeliyiz. Fa, modun dikkat sesidir; söz konusu akorun üçlüsü Mi sesinden yarım ton yukarıda bulunur ve üzerinde durulduğunda bu sesle çakışır. Do lydian modunun ise dikkat sesi bulunmaz; çünkü IV. derece yarım ton tizleştiğinden V. dereceye çözülme isteği uyandıracaktır. Hatta bu sebeple lydian modu, bazı müzisyenlerce ionian’a yeğlenir.

Modal Akor İlerlemeleri (Modal Chord Progressions)

Modal karakteri yansıtacak akor döngülerini oluşturma becerisini edinmek, gelişime dair atılması gereken önemli bir adım. Burada birkaç püf noktadan bahsedeceğiz.

İster melodi ister armonik zemin hazırlayın; mod hissiyatını dinleyiciye geçirebilmek için modal farklılıkların vurgulandığı bir kompozisyon yaratmak zorundasınız. Bu aşamada paralel sistem, işimizi ciddi şekilde kolaylaştıracak. Örnek için La sesini eksen alan paralel modların diyatonik akor dizilerini görelim:

La Eksenli Paralel Modlar - Diyatonik Akor Dizileri

Progresyon oluştururken izlenecek yol:

 1. Modun toniği üzerine kurulan akor, genel olarak progresyonun ilk akorudur.
 2. Modu, kendisiyle aynı ana karaktere sahip modlardan belirgin bir şekilde ayıran akor ya da akorlar, progresyonun diğer akorları olmak için en büyük adaydır.

Birkaç örnek yapalım:

A Dorian

İlk akorumuz Am7. Devam ederken, modu minör karakterli diğer modlarla karşılaştıracağız ve fark yaratacak akoru tespit edeceğiz. Karakteristik derece üzerine kurulan F#m7b5 akorunu tercih edebiliriz; fakat eksik akor kullanmak işimize gelmeyebilir. IV. derece D7 akoruna baktığımızda, şartları fazlasıyla sağladığını görüyoruz. Aeolian ve phrygian modunda aynı derece üzerine minör akorlar (Dm7) kurulmuş. İlaveten D7 akorunu tercih etmemiz durumunda, tamamen dorian karakterini vurgulayacağız; çünkü akor, dorian’ı diğer iki moddan farklı kılan VI. dereceyi içeriyor. Progresyon;

Am7-D7

Şunu hemen belirteyim; yedili akor kullanmak zorunda değilsiniz elbette. Ne yaptığınızı bildiğiniz sürece özgürsünüz. Hatta ilk akoru m6 almak isteyebilirsiniz örneğin. Hiç problem yok; bu akor karakteristik VI. dereceyi içerir.

A Phrygian

İlk akor yine Am7. Tabloyu incelerseniz, karakteristik derece üzerine kurulan Bbmaj7 akorunun, en güçlü aday olduğunu göreceksiniz. Tabii burada Gm7’de iyi bir seçenek. Progresyon;

Am7-Bbmaj7

A Lydian

Majör karakterli bu mod için ilk akorumuz Amaj7. Modu, majör karakterli diğer modlarla karşılaştırırsak, II. derece B7 akorunu hemen farkedeceğiz. Ionian ve mixolydian modunda aynı derece üzerine minör akorlar (Bm7) kurulmuş. Karakteristik dereceyi içeren B7 akorunu tercih ederek, lydian’a özgü bir duyum oluşturacağız:

Amaj7-B7

A Mixolydian

İlk akorumuz A7 ki karakteristik VII. dereceyi içeren bu akor, tek başına bile yeterli olabilir; çünkü dominant yedili akorları ilgilendiren tek majör dizi modu mixolydian’dır. Biz yine de karakteristik derece üzerine kurulan Gmaj7 akorunu progresyona dahil edelim. Burada Em7 de iyi bir seçenek. Progresyon;

A7-Gmaj7

Not: Konuyla ilgili bir yöntem de modun kök sesini, her akorda bas ses olarak kullanmaktır. La ionian moduna Amaj7-D/A gibi bir akor progresyonu yazılabilir örneğin.

Modlar için Çalışma Önerileri

 • Bütün majör dizilerin modlarını sırasıyla yazın ve çalın.
 • Her eksenden bütün modların türedikleri majör dizileri bulun.
 • Modları aynı kök ses üzerine kurun. Majör ve minör karakterli modları iki ayrı grup halinde çalın ve grup içi işitsel farklılıkları gözlemleyin. Bu işlemi 12 ses için de uygulayın.
 • Öğrendiğiniz modu, tonik akorunun üzerine çalın ve her bir sesini, akora verdiği tepki yönünden inceleyin. Duruculuğu, yürüyücülüğü, bunların derecelerini, karakteristik ses ve dikkat sesi olgusunu gözlemleyin.
 • Her bir majör triada sırasıyla majör, her bir minör triada sırasıyla minör karakterli modları çalın. Burada locrian modunu eksik triadlara çalmak uygun olacaktır.
 • Her eksenden paralel modlar için diyatonik akor dizisi tabloları oluşturun, her tablodaki her mod için progresyon yazın ve bunları çalın.
 • Modları, modal akor progresyonları üzerine çalın.
 • İnternet sınırsız bir kaynak; modlar ile ilgili çok fazla örnek izleyin. Bolca dinleyin, dinlediğinizin ne olduğunu bilin. Bu, herhangi bir modu duyduğunuz anda tanıyabilmeniz açısından ve diğer birçok açıdan büyük fayda sağlar.

Bu makaledeki bilgiler, onları uygulamadığınız sürece hiçbir işinize yaramayacak arkadaşlar. Modları anlamak istiyorsanız, öğrendiklerinizi uygulayın ve bol bol çalın. 🙂 İyi çalışmalar dilerim.


Eolik, armonik ve melodik minör dizi modları için “Minör Dizi Modları” başlıklı yazımı ziyaret edebilirsiniz.

45 Yorum

 1. Avatar Meric Kasım 10, 2017
 2. Avatar Bora Şahinkara Kasım 27, 2017
  • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Kasım 28, 2017
 3. Avatar Atilla Selem. Aralık 8, 2017
  • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Aralık 9, 2017
 4. Avatar Serhat Ağustos 6, 2018
  • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Ağustos 12, 2018
 5. Avatar Nurdan Sıray Kasım 17, 2018
 6. Avatar ilker deveci Kasım 18, 2018
  • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Kasım 20, 2018
  • Avatar Cem İbili Aralık 17, 2019
 7. Avatar ilker deveci Kasım 22, 2018
  • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Kasım 24, 2018
 8. Avatar ilker deveci Kasım 25, 2018
 9. Avatar Gitar Tutkunu Ocak 26, 2019
  • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Ocak 28, 2019
   • Avatar Gitar tutkunu Ocak 28, 2019
    • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Ocak 30, 2019
     • Avatar Gitar Tutkunu Ocak 30, 2019
     • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Şubat 1, 2019
 10. Avatar Kadir Şubat 3, 2019
  • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Şubat 6, 2019
 11. Avatar samet sarp Nisan 8, 2019
  • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Nisan 9, 2019
   • Avatar samet sarp Nisan 22, 2019
 12. Avatar Rp Nisan 14, 2019
  • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Nisan 14, 2019
   • Avatar Rp Nisan 15, 2019
 13. Avatar samet sarp Nisan 22, 2019
 14. Avatar Erman Özkal Mayıs 31, 2019
  • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Haziran 1, 2019
 15. Avatar dust Haziran 20, 2019
  • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Haziran 21, 2019
 16. Avatar Arda Eylül 10, 2019
  • Avatar Arda Eylül 10, 2019
   • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Eylül 11, 2019
  • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Eylül 11, 2019
 17. Avatar Emin Ocak 14, 2020
  • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Ocak 14, 2020
 18. Avatar Vural Mayıs 15, 2020
  • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Mayıs 16, 2020
 19. Avatar Neva Mayıs 24, 2020
  • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Mayıs 26, 2020
 20. Avatar Berke Ekim 31, 2020
  • Mustafa Kuduban Mustafa Kuduban Kasım 3, 2020

Bir Cevap Yazın